Termijn voor de partneralimentatie

Voor scheidingen die zijn ingediend vanaf 1 januari 2020 is de termijn van de partneralimentatie de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van vijf jaar (artikel 1:157 BW). Daarop zijn twee uitzonderingen:

  • Bij huwelijken met kinderen jonger dan twaalf jaar blijft de aanspraak op partneralimentatie tot het jongste kind twaalf jaar wordt
  • Als het huwelijk langer dan vijftien jaar heeft geduurd en de alimentatiegerechtigde vijftig jaar of ouder is of binnen tien jaar na de scheiding de AOW leeftijd bereikt, dan bestaat in beginsel recht op partneralimentatie van tien jaar.

Daarnaast is een hardheidsclausule in de wet opgenomen waardoor het in uitzonderlijke situaties mogelijk is om een langere termijn dan vijf jaar toe te wijzen.

Rechtspraak

Huwelijk heeft korter geduurd dan vijf jaar, termijn partneralimentatie gelijk aan de helft van de duur van het huwelijk. Rechtbank Den Haag 21 juli 2021.

Oude gevallen

In zaken waarin nog de oude termijn van 12 jaar is overeengekomen of door de rechter is opgelegd kan deze termijn verlengd worden door de rechter, zie bijvoorbeeld de uitspraak van Hof Arnhem Leeuwarden van 30 november 2021.

Meer weten over de termijn voor de partneralimentatie in jouw situatie?

Met het praktische stappenplan van SlimmerScheiden kun je je scheiding zelf alvast goed voorbereiden. Daarin ontvang je ook draagkrachtberekeningen voor de kinderalimentatie en partneralimentatie, zodat je al direct een globaal beeld hebt van hoeveel je aan partneralimentatie betaalt of ontvangt. Zo kun je al voordat je naar de mediator gaat advies vragen bij de bank of je wel of niet in jouw woning kunt blijven wonen, of voor welk bedrag je nog een hypotheekschuld kunt aangaan. De duur van de partneralimentatie wordt in de mediation besproken. Omdat jullie in mediation onder begeleiding van een advocaat-scheidingsmediator  jullie belangen bespreken, kun je samen een regeling afspreken die het beste aansluit bij jullie situatie.

Als je concrete vragen hebt kun je me altijd mailen of bellen op zon@zonmediation.nl of 06 21 808 608.