Samen maken wij jouw mediation tot een succes

Samen maken wij jouw mediation tot een succes

De mediator is onafhankelijk en geeft informatie aan beide partners. Soms heb je er behoefte aan om zelf over je eigen positie te sparren met een deskundige, of wil je een second opinion over de uitleg van je huwelijksvoorwaarden of over een draagkrachtberekening.

 

 

 

Als ervaren advocaat en mediator bied ik mijn cliënten individuele begeleiding op maat, met als doel de mediation te laten slagen:

  • We bereiden de volgende mediationbespreking samen voor, inhoudelijk en tactisch;
  • Ik check de draagkrachtberekeningen en geef desgewenst nadere uitleg; verder kan ik je laten zien wat het effect is van andere input, zoals een hoger inkomen, andere woonlasten, andere kosten van de kinderen;
  • We bespreken de inhoud van jullie huwelijkse voorwaarden of samenlevingsovereenkomst. Vaak kun je daar op grond van de rechtspraak een verschillende uitleg aan geven. Dat heeft gevolgen voor je insteek in de mediation;
  • Ik zorg ervoor dat je reëele verwachtingen hebt over de uitkomst van de mediation. Wij bespreken op basis daarvan jouw onderhandelingstactiek in de mediation;
  • We kijken naar het relatiepatroon dat tussen jullie is ontstaan, wat is je eigen aandeel en wat kun je zelf doen om dat te veranderen;
  • We bespreken hoe je voorkomt dat je verzandt in details – wat zijn de voor jou de grote lijnen en wat is jouw stip op de horizon;
  • Kortom, hoe draag jij er zelf aan bij dat de mediation slaagt en dat er een evenwichtige regeling uitkomt.

Geen gouden bergen, maar een stip op de horizon

Als ervaren advocaat en mediator kan ik op basis van de stukken jouw juridische en financiële positie goed inschatten. Het is belangrijk dat je geen (onterechte) gouden bergen in je hoofd hebt als je de mediation ingaat – en ook dat je weet hoe sterk je positie is als je zou gaan procederen. Tegelijk wil je wel jouw stip op de horizon in het oog houden – je blijft de rest van je leven de ouders van je kinderen, hoe wil je hier over vijf jaar op terug kijken, wat kost een procedure aan geld en negatieve energie, wil je geluk of gelijk, wat heb je ervoor over om verder te kunnen met je leven.

Pick your battles

Voordat je de onderhandelingen start wil je weten wat voor jou het belangrijkste is. Waar sta jij sterk en wat zijn jouw marges. We bespreken ook wat jij kunt weggeven dat voor de ander heel waardevol is en omgekeerd: wat is voor jou heel waardevol en kost de ander weinig om aan jou weg te geven. Zo kun je in een mediation meer bereiken dan 50/50 – door goed te kijken naar jullie beider belangen en daarop te focussen kun je een uitkomst krijgen van 1+1=3.

Maak je mediation tot een succes

Ik help je de mediation tot een succes te maken door je te wijzen op mogelijkheden om de communicatie te verbeteren, patronen te doorbreken en te bespreken wat voor jou nou echt belangrijk is. We scheppen samen orde in de chaos.

Het is een individuele begeleiding, precies wanneer je het zelf nodig hebt. Een steun in de rug, een juridisch advies en bewustzijn op je eigen aandeel en het grotere perspectief. Daardoor bereiken mijn cliënten vaak net die doorbraak in de mediation die nodig was om tot volledige overeenstemming te komen.

Je staat er niet meer alleen voor, ik denk met je mee
Mijn cliënten ervaren het als een opluchting om mij naast zich te hebben in het mediation traject. Het is fijn om een deskundige te hebben die met jou meedenkt hoe de mediation wel kan slagen. Je staat er niet meer alleen voor. Wil jij naast je mediation individuele begeleiding of een second opinion neem dan contact met me op, tel +31 (0)6 21 808 608 of mail naar zon@zonmediation.nl.