Meteen scheiden of eerst Time Out?

Als mediator heb ik regelmatig een eerste gesprek met cliënten waarin wordt besloten om eerst een Time Out in te lassen. In de mediation wordt dan een overeenkomst opgesteld waarin duidelijke afspraken staan over de periode van de Time Out. Waarom en hoe een Time out? Hieronder vind je de do’s en don’ts.

Waarom een Time Out en hoe werkt het?

Als je relatie in zwaar weer verkeert en jullie beiden behoefte hebben aan rust en ruimte, dan kun je een Time Out inlassen in je relatie. Je gaat dan daadwerkelijk uit elkaar. Het beste is dan als je samen tijdelijk een appartement kunt huren waarin jullie om de beurt een week wonen. De ander woont dan met de kinderen in jullie eigen woning. Let op, het komt voor dat degene die met het voorstel kwam tijdens de Time Out de ander mist en de relatie weer wil oppakken, terwijl de ander juist een gevoel van opluchting ervaart en juist niet meer verder wil.

Duur

Spreek af voor een periode van drie maanden tot een half jaar. In die periode kunnen jullie beiden tot rust komen en ervaren hoe het leven er zonder de ander uitziet.

Relatietherapie?

Bedenk van tevoren of jullie tijdens de time out wel of juist niet relatietherapie willen. Die hoeft niet per se gericht te zijn op het herstellen van de relatie. Realiseer je dat het ook mogelijk is dat jullie samen tot de conclusie komen dat jullie elkaar niet gelukkig maken en dat het beter is om op een goede manier uit elkaar te gaan. Een aantal gesprekken in de time out kan er wel voor zorgen dat jullie niet helemaal uit elkaar drijven en nog bij elkaar betrokken blijven. Het voordeel daarvan kan zijn dat je een beetje weet hoe de ander de Time Out ervaart.

Afspraken op papier

Het is belangrijk om concrete afspraken te maken en die op papier te zetten. Komen jullie daar niet samen uit, dan kun je dit bij een mediator doen. Denk daarbij onder meer aan de volgende onderwerpen:

  • De kinderen
  • De financiën
  • De boodschappen bij de overdracht van de woning en het appartement
  • Het schoonmaken van de woning en het appartement
  • Wel of niet daten?

Evaluatie

Je kunt tussentijds een afspraak maken voor een evaluatie, zeker als jullie niet bij een relatietherapeut zitten. Maak in ieder geval een afspraak voor een evaluatiegesprek aan het einde van de afgesproken periode. Dat gesprek kan plaatsvinden onder begeleiding van de relatietherapeut of de mediator. Maar jullie kunnen ook samen een eind gaan wandelen om te bespreken hoe jullie verder gaan. Ieder zijns weegs? De Time Out verlengen? Of toch weer samen proberen, al dan niet onder begeleiding van de relatietherapeut?
De ervaring leert dat een Time Out in ieder geval helpt om het stof te laten neerdalen, om uit te rusten, om tot jezelf te komen. Mochten jullie tot de conclusie komen dat het beter is om uit elkaar te gaan, dan is dat een gezamenlijk besluit. Het is daarna vaak gemakkelijker om samen de gevolgen van de scheiding in goed overleg in mediation te regelen.

Wat kan ik voor je doen?

Overweeg jij een Time Out voor jullie relatie? Ik kan jullie als mediator begeleiden bij het gesprek over wel of niet een time out, de concrete afspraken samen met jullie formuleren en op papier zetten.
Ben jij mediator en wil jij meer leren over het begeleiden van partners naar een Time Out? Ik kan voor jouw intervisiegroep een training verzorgen met oefeningen voor het implementeren in jouw praktijk.

Bel of mail me gerust.

Marieke Zon
Advocaat, Register Mediator MfN en vFAS, NOBCO Gecertificeerd Coach
0621 808 608
zon@zonmediation.nl