Loslaten en vergeven – Neem zelf je leven weer in handen

 In Coaching

Het leven zit vol teleurstellingen en botsingen. Hoe ga je daarmee om?
Laat je het doorsudderen en blijf je vol wrok zitten? Of pak je het pro-actief op en durf je de confrontatie met jezelf aan? Lees onderstaande tips en praktisch 7 stappenplan.

Loslaten is gezond

Het opkroppen van je emoties kan leiden tot stress, burn-out en depressie. Als je in staat bent die negatieve gevoelens los te laten dan is dat goed voor je gezondheid. Niet alleen voel je je krachtiger, ook is het beter voor je hart en bloedvaten en voor je immuunsysteem.

Alleen jij hebt er last van

Voor iedereen is een eerste levensbehoefte om te worden gezien, erkend en gewaardeerd. Als je niet wordt gezien door een ander, als hij/zij niet waardeert wat jij allemaal doet, dan kun je dat als heel kwetsend ervaren. Als een ander jou iets heeft misdaan, kan dat jouw leven lang negatief beïnvloeden. Alleen jij voelt die pijn, de ander heeft nergens last van. Als het jou lukt jouw woede en pijn los te laten, dan kun je voorkomen dat je nog last hebt van die ander.

Neem zelf de touwtjes in handen

Als een ander jou iets heeft aangedaan, dan kun je dat voor jezelf vergeven en tegelijk blijven vinden dat het onvergefelijk was wat de ander jou heeft aangedaan. Je kunt het verleden niet veranderen. Wat je wel kunt veranderen, is hoe je omgaat met jouw gevoelens. Je kunt er positief voor kiezen om het gebeurde achter je te laten. Dat loslaten geeft jou energie en vrijheid. Vergeven is het bewust accepteren dat je het verleden niet beter kunt maken en je blik op de toekomst richten.
In feite kun je elke dag terugkijken en bedenken wat je van die dag wilt loslaten. Dat kan ook betrekking hebben op je eigen gedrag. Laat ook de kleine dingen los, zodat je niets opkropt. Als je dat regelmatig oefent met het volgende stappenplan, dan ben je beter in staat om ook grotere kwetsingen uiteindelijk los te laten.

Hoe doe je dat, loslaten?

Loslaten of vergeven is niet het goedpraten, ontkennen of vergeten wat er is gebeurd. Het gaat er niet om dat de ander wegkomt met zijn/haar daden, de consequenties daarvan zal hij/zij zelf moeten dragen.
Vergeven is het bewust loslaten van jouw eigen negatieve energie, zodat je zelf geen last meer hebt van de ander en wat die jou heeft aangedaan. Vergeven is een persoonlijke overwinning. Het levert jou rust op, meer ruimte voor positieve gevoelens en een krachtig zelfvertrouwen. Je hebt er de ander niet voor nodig.

Coach kan helpen

Dit alles is niet altijd makkelijk. Neem er zoveel tijd voor als jij nodig hebt, soms kan het weken of zelfs maanden duren. Soms kan het helpen om dit samen met een coach te doen, vooral omdat het interessant is om samen te onderzoeken of er een patroon te ontdekken valt en waardoor het komt dat iets je zo diep kan raken. Met behulp van een visualisatie of ritueel kun je daar verder in komen dan je zelf zou bereiken.

Een stappenplan

Bij vergeving/loslaten volg je in je eigen tempo de volgende stappen.

 1. Realiseer je hoeveel pijn het doet wat er is gebeurd. Voel je verdriet, je pijn, je wrok. Formuleer zo precies mogelijk wat jou in die situatie zo gekwetst heeft en bedenk wat de diepere achtergrond is van je pijn. Zo buig je deze situatie om in een kans om oud zeer onder ogen te zien en dat uiteindelijk los te laten.
 2. Vraag je zelf vervolgens af of je dit de rest van je leven wil blijven voelen, of dat je die negatieve gedachten en gevoelens liever wilt loslaten.
 3. Besef dat dit jouw eigen pijn is waar jij last van hebt en dat jij er zelf voor kunt kiezen om die los te laten. Je hebt de ander er niet voor nodig. Je hoeft de ander ook niet te laten weten dat je hem/haar hebt vergeven, al mag dat wel als jij daar zelf behoefte aan zou hebben.
 4. Voel uiteindelijk wat een opluchting het is om jouw pijn of wrok te kunnen loslaten. Ook als je het niet vergeet, geef je jezelf ruimte voor positieve en krachtige gevoelens. Je neemt jouw leven weer in je eigen hand.
 5. Als het nare gevoel toch weer bovenkomt, denk dan bewust aan iemand van wie je houdt of aan een dierbare plek. Je kiest er telkens weer voor om te denken aan het positieve in je leven, voor het nu en voor de toekomst. De ander doet er niet meer toe.
 6. Als je het gebeurde aan iemand anders zou vertellen, vertel dan niet wat de ander jou heeft aangedaan, maar hoe positief en krachtig jij omgaat met de pijn die jij daarvan had. Vertel wat jij er zelf positief aan hebt gedaan om jouw negatieve gevoelens los te laten.
 7. Houd op met verwachten. Realiseer je telkens als je een verwachting van iemand hebt dat dat zo is en stop er dan mee. Jij hebt zelf de verantwoordelijkheid over jouw leven. Als je iets van een ander wilt kun je daar duidelijk over zijn en er concreet om vragen. Bedenk dat het de ander vrijstaat jou dat wel of niet te geven.

Kan ik iets voor je betekenen?

Als coach kan ik je helpen met het loslaten van negatieve gevoelens, of met het verwerken van een blokkade. Bel of mail me gerust, het eerste intakegesprek van een uur is gratis en vrijblijvend.

Marieke Zon
NOBCO Gecertificeerd Coach
zon@zonmediation.nl
tel: 06 21 808 608

Visualisatie van de vergeving

Tip 1 – Voel de vervelende gevoelens, want daarna kun je loslaten
Respecteer en voel je gevoelens. Misschien komen de gevoelens van verbittering in de vorm van gespannen spieren, een snelle hartslag, een blozende huid, een oppervlakkige ademhaling of een druk op je borst? Misschien komen er tranen van verbittering.

Zorg voor deze gevoelens. Laat de tranen er zijn, laat de tranen vloeien en laat de tranen komen. Behandel die tranen vriendelijk met je hart vol liefde.
Vraag vervolgens, nadat je de tranen hebt erkend, aan jezelf: wil ik deze wrok in mijn hart blijven voelen? Wil ik voor altijd een slachtoffer blijven?

Tip 2 – Voel de verontschuldiging van de ander, ook al is die jou nooit gegeven
De ander hoeft jou geen verontschuldiging te geven, als je zo’n verontschuldiging graag wilt. Accepteer hem toch maar, ook al was hij niet letterlijk aan je gegeven.

“Het leven wordt makkelijker wanneer je leert om de verontschuldiging te accepteren die je nooit hebt gekregen.”
– Robert Brault

Tip 3 – Jezelf vergeven? Laat het jezelf zien door nieuw gedrag te vertonen
Wil je jezelf vergeven omdat je onacceptabel gedrag hebt vertoond? De manier om dat te doen, is door dat te laten zien in je daden. Je achterhaalde gewoontes vervangen door nieuwe gewoontes is een prachtige en waardevolle manier om jezelf te vergeven.

Tip 4 – Jezelf vergeven? Leer van je fouten
Trek de lessen uit je fouten, zodat je het in de toekomst anders kunt doen. Dit is een andere manier om de vorige tip te stellen.

Tip 5 – Zeg met een glimlach: ‘Ik vergeef je’
Zet een glimlach op en zeg: {naam}, ik vergeef je. Het ego denkt dan: ‘Dat haat ik… Ik wil dat het langer aan me zuigt!’ Nu heb je vrede, liefde en vergeving.

Tip 6 – Heeft iemand ‘jou iets aangedaan’? Help die persoon
Als iemand jou teleurstelt, gaat het waarschijnlijk niet goed met die andere persoon. Betrek dus niet alles op egoïstische en narcistische wijze op jezelf. Vergeef snel en wees er voor hem/haar.

Tip 7 – Bid voor de persoon die je wilt vergeven
Bid voor de persoon die je wilt vergeven. Met andere woorden: spreek een mooie intentie uit voor deze persoon. Voel in je hart liefde en compassie voor de ander. Bijvoorbeeld met de Loving Kindness Metta-meditatie.

Tip 8 – Begrijp de ander
Heb begrip voor het wereldbeeld van de ander, want begrip vervangt zelfs de behoefte aan vergeving. Heb dus aandacht en begrip. Kun jij oprecht “Ik zie jou” zeggen omdat je het wereldbeeld van de ander hebt onderzocht? Dat is namelijk nóg krachtiger dan “Ik houd van jou.”

Tip 9 – Heb diep, empathisch medeleven voor de ander
Gebruik wat empathie en bekijk de zaak vanuit het perspectief van de ander. Die persoon is net als jij gewoon een ziel op deze aarde. Heb medeleven voor de ander.
Kun je achter het masker van de aanvaller kijken? Kun je voelen wat er achter dat masker ligt? Bijvoorbeeld dat masker van oneerlijkheid? Kun je de angst, onzekerheid of onwaardigheid voelen van de ander? Of misschien eenzaamheid of schaamte onder de oppervlakte?

Tip 10 – Laat het gedrag van de ander door je heen zweven, zonder dat ‘jij’ er bent
Iemand zegt iets geeneens tegen je met de bedoeling je te kwetsen. Wat doe jij? Laat het gewoon door je heen zweven. Bied geen weerstand. Het is bijna alsof er niemand meer is die zich gekwetst kan voelen. Dat is vergeving.

Tip 11 – Spreek de vergeving uit
Schrijf of zeg deze zinnen hardop of in gedachten. ‘Ik vergeef je. Ik vergeef mezelf. Het spijt me. Vergeef me alsjeblieft. Dankje. Ik houd van je.’ Doe dit dagelijks een paar minuten een gedurende een paar weken en je zal je lichter voelen!

Tip 12 – Zie hoe de ander goede intenties heeft
Denk eventjes aan een liefdevolle NLP-principe: Niemand heeft verkeerde intenties. Elk gedrag heeft een positieve intentie. Durf de persoon te vergeven. Het gedrag blijft uiteraard nog steeds afgekeurd. Iedereen doet altijd zijn best. Het is puur onvermogen wanneer iets fout gaat.

Neem de tijd om te vergeven. Het hoeft niet vandaag. Het is nooit te laat om iemand te vergeven.

Tip 13 – Degene die je hebt vergeven, hoeft het niet letterlijk van je te horen
Degene die je hebt vergeven, hoeft het niet letterlijk van je te horen, omdat je vergeving op de eerste plek voor jezelf doet. De ander heeft zijn eigen verantwoordelijkheid om zichzelf te vergeven.

“Genade wordt verleend, niet afgedwongen. Zij drupt als zachte regen, uit den hemel op de aarde neer, en dubbele zegen brengt ze.”
– William Shakespeare

Tip 14 – Zonder vergeving kijk je door een donkere, sombere en troosteloze bril naar de wereld. Zet dankzij vergeving deze bril af en zie weer hoe de wereld vol licht en liefde is.

Wees dankbaar voor alles wat je overkomt, want het is een gids die je van boven wordt gestuurd.

– Rumi

Tip 16 – Een visualisatie om te vergeven, closure te hebben en los te laten

 • Stel je voor dat je vliegt of zweeft.
 • Creëer een podium met je innerlijke oog.
 • Voer een gesprek met de toeschouwers. Vraag steeds een andere groep op het podium.
 • Zeg het volgende: ‘Ik vergeef je, vergeef je mij? (Je vergeeft een deel van jezelf).
  Sta je volledig achter de richting die ik insla in mijn persoonlijke evolutie?
  Ja? Wil je blijven of gaan. Nee? Laat ze absoluut blijven.
 • Voel een oneindige bron van liefde, licht en genezing op je hoofd… En giet het in je lichaam. Het vult je en heelt je helemaal. Het overstroomt en het gaat richting de toeschouwers.
 • Uit het oude Hawai: zie de energetische knopen/connecties met de andere mensen, zoals een navelstreng. Breek deze connecties, bijvoorbeeld met grote vallende messen
 • Deze mensen kunnen nu wegzweven en doorgaan met hun leven. Maak de losse slierten van de connecties vast aan jezelf.

Dat was een extra techniek voor vergeving. Laten we alles tot slot samenvatten…

Tip 17– Affirmeer jouw vergeving: zeg dit hardop of in gedachten…

Lees onderstaande affirmatie.
Ik geef vergeving aan iedereen die me ooit pijn heeft gedaan, bewust of onbewust.
Ik vraag vergeving aan iedereen die me ooit pijn heeft gedaan, bewust of onbewust.
Ik vergeef mij zelf voor iedereen die ik ooit pijn heb gedaan, bewust of onbewust.
Ik accepteer vergeving voor mijzelf.