Regelmatig begeleid ik als mediator-coach een gezin/familie waarin al jaren onenigheid is, vaak onuitgesproken. Dergelijke conflicten kunnen als een sluimerende veenbrand veel narigheid veroorzaken in een gezin/familie.

Het bijzondere van een gezin is dat je in een systeem zit waar je niet zomaar uit kunt stappen. Zelfs als al het contact wordt verbroken blijft een band bestaan. Een conflict in een gezin/familie is daardoor extra belastend voor alle gezins-/familieleden, ook al zijn ze niet rechtstreeks bij het conflict betrokken. Door het bespreekbaar te maken kan de angel uit zo’n conflict worden gehaald en kan voorzichtig de band weer worden opgebouwd en verstevigd.

Mijn aanpak is dat ik alle betrokkenen eerst persoonlijk spreek bij mij op kantoor of aan de telefoon/via videobellen. Vervolgens doe ik een voorstel voor een mediation traject, waarbij ik met verschillende combinaties besprekingen houd. Vaak wordt afgesloten met een bespreking met het hele gezin/alle betrokken familieleden, waarbij intenties voor de toekomst worden uitgesproken.

Meestal geeft gezins-/familiemediation meer inzicht in en begrip voor elkaar, waardoor ruimte ontstaat voor een betere sfeer en een begin van wederzijds vertrouwen.

Meer weten? Bel me gerust op +31 (0)6 21 808 608 of stuur een mail aan zon@zonmediation.nl.