Voorbereiding van je scheiding

Het is handig om voordat je naar een mediator of advocaat gaat alvast onderstaande stukken te verzamelen. Het is veel werk en is geen leuk klusje, maar zo heb je straks wel een goed overzicht van je financiën. Niet alle stukken zijn in jouw situatie van toepassing.

LIJST BENODIGDE STUKKEN BIJ SCHEIDING na huwelijk of samenwonen

Graag kopieën meenemen of als pdf mailen van de volgende stukken, voor zover van toepassing:

 1. Beide paspoorten
 2. Trouwboekje
 3. Huwelijksvoorwaarden/samenlevingsovereenkomst
 4. Aangifte en indien mogelijk aanslag IB over afgelopen drie jaren
 5. Jaaropgaven afgelopen drie jaren
 6. Salarisspecificaties afgelopen drie maanden
 7. Indien eigen bedrijf: jaarstukken afgelopen drie jaren
 8. Indien bonus: opgave bonus over de afgelopen drie jaren
 9. Notariële akte van levering woning, het eigendomsbewijs
 10. Waardebepaling/taxatie woning
 11. Notariële akte van hypotheek
 12. Recent overzicht hypotheek: hoogte schuld, rente en aflossing
 13. Huurovereenkomst
 14. Overzicht van alle (spaar/belegging/gewone) rekeningen, onder vermelding van tenaamstelling, bank en rekeningnummer
 15. Polis zorgverzekering, waarop premies van alle gezinsleden staan vermeld
 16. Polis levensverzekering, waaruit premie blijkt en eventueel bij aanvang gestort bedrag
 17. Recente afschriften van alle spaarrekeningen, beleggingsrekeningen en gewone rekeningen
 18. Bewijs bestaan en aflossing schulden
 19. Pensioenpolis, meest recente pensioenbrief (NB het kan zijn dat je bij meerdere fondsen pensioen heeft opgebouwd, dan ontvang ik graag van ieder fonds de meest recente brief)
 20. Bewijs bijzondere kosten
 21. Bewijs ontvangen schenkingen en/of erfenissen, notariële akte en/of bankafschriften
 22. Bewijs investering privevermogen in gemeenschappelijk vermogen en/of vermogen van de andere partner
 23. Overzicht overige vermogensbestanddelen (auto’s met kenteken, boot, caravan, vakantiehuis, etc.)
 24. Overzicht kunst, antiek, verzamelingen uit de inboedel.
 25. Overige belangrijke stukken die niet in dit overzicht zijn genoemd