De bouw is bij uitstek geschikt terrein voor mediation bij het beslechten van geschillen.

De partijen hebben immers beiden meestal belang bij voortzetting van de samenwerking en bij een snelle doeltreffende regeling waarna zij samen weer verder kunnen. 

Mijn aanpak in mediation is oplossingsgericht. Ik houd van heldere communicatie en ben gericht op verbinden. De gang van zaken tijdens een mediation traject is ongeveer als volgt. In de door alle partijen en de mediator te ondertekenen mediationovereenkomst wordt onder meer de vertrouwelijkheid en de vrijblijvendheid gegarandeerd. Gezamenlijk wordt het doel van de mediation bepaald. Vervolgens licht ieder zijn standpunten toe en wordt aan de hand van beider belangen toegewerkt naar een duurzame regeling die (al dan niet door de advocaten van partijen) wordt neergelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Als advocaat heb ik cliënten in de bouw bijgestaan, zowel bij het maken van contracten als bij het voorbereiden en begeleiden van bouwtrajecten en het voeren van arbitrageprocedures. Inmiddels heb ik jarenlange ervaring als registermediator opgebouwd en ben ik lid van de Tuchtcommissie. Die expertise zet ik nu ook in het bouwrecht in. Vanzelfsprekend heb ik mij inhoudelijk weer in het bouwrecht verdiept waardoor mijn kennis daarvan geheel up to date is en blijft door permanente opleiding. Ik richt mij als mediator zowel op de begeleiding van partijen bij het oplossen van conflicten als op het preventief begeleiden van de onderhandelingen tot een duurzaam contract (conscious contracting).

Meer informatie? Bel me gerust op +31 (0)6 21 808 608 of mail naar zon@zonmediation.nl.