Afsluiting scheidingsmediation

AFSLUITING SCHEIDINGSMEDIATION

 

De stille getuigen van een goede afsluiting van een scheidingsmediation.

Het is voor mij elke keer weer bijzonder om een scheidingsmediation goed af te sluiten. Na een soms moeizaam traject met heftige discussies maar vaak ook mooie momenten met nieuwe inzichten en begrip voor elkaar ligt daar dan eindelijk een goed doordacht convenant. Het ondertekenen van het convenant is het moment waarop de mediation voor mijn cliënten eindigt. De laatste keer dat zij samen als partners aan tafel zitten. Het moment waarop zij het partnerschap achter zich laten en samen de toekomst ingaan als ouders van hun kinderen. Dus voor velen is de afsluiting van de scheidingsmediation een moment om nog een keer stil te staan bij de goede tijden die zij ook samen hebben meegemaakt. En ook bij het feit dat zij weliswaar hiermee een streep zetten onder hun relatie als partners, maar samen verder gaan als ouders van hun kinderen.

In mijn opleiding in 1998 heb ik een afsluitend ritueel geleerd. Daarbij moest ik dan met mijn cliënten gaan staan  met mijn handen op hun schouders. Dan moest ik een tekst voorlezen die zij dan allebei om beurten moesten nazeggen. Dat past helemaal niet bij mij en bovendien zit lang niet iedereen te wachten op zo’n geforceerd opgelegd ritueel. Daarom wijs ik mijn cliënten wel op het komende momentum, maar laat ik het aan hen zelf over of zij daar iets mee willen doen.

Rituelen bij ondertekening convenant

Soms schrijven mensen elkaar een kaartje, dat zij ter plekke aan de ander voorlezen, of alleen overhandigen zodat de ander dat zelf op een geschikt moment kan lezen. Of iemand neemt een mooie bloem of boeket voor de ander mee, als dank voor alle dierbare momenten. Een keer kwamen cliënten in hun trouwkleding. De vrouw had een stijlvol groenblauw zijden ensemble aan en de man een strak kostuum.  Anderen ondertekenen het convenant met de pennen die zij hebben gekregen toen zij trouwden en waarmee zij ook hun huwelijksakte hebben ondertekend.

Onlangs nam de man een fles champagne mee. Hij zette die al van tevoren koud en las na ondertekening van het convenant een warme tekst voor. Eerst een korte terugblik op de hoogte-en dieptepunten in het huwelijk en vervolgens een vooruitblik, waarin hij de hoop en het vertrouwen uitsprak dat zij er altijd samen als ouders voor hun kinderen zullen zijn. Zo kwam het dat wij om 10 uur ‘s ochtends met elkaar het glas hebben geheven op hun kinderen en op hun toekomst als ouders. Als stille getuigen bleven de kurk en het ijzerdraad achter op tafel.

Uitgebreider ritueel?

Annegien Ochtman-de Boer, een predikant die vaak wordt uitgenodigd om rituelen bij life events op haar hartelijke en betrokken manier te begeleiden, heeft daarover een mooi boek geschreven, Ritualiter. Een hoofdstuk gaat over rituelen bij het afsluiten van de scheiding.

Wil je ideeën opdoen om jullie relatie als partners op een bijzondere wijze af te sluiten om zo samen als ouders verder te gaan, dan kun je dat hoofdstuk lezen of contact opnemen met Annegien, die samen met jullie een passend ritueel kan bedenken (http://www.ritualiter.nl).

Ook op zo’n goede manier uit elkaar?

Het is belangrijk dat je je scheiding goed voorbereidt. Als je onvoorbereid samen naar een willekeurige mediator of alleen naar een eigen advocaat gaat, dan is de kans op escalatie behoorlijk groot.  Is een van beiden nog vreselijk boos en/of verdrietig, neem dan liever een time out en maak bij een advocaat scheidingsmediator concrete en duidelijke afspraken voor die periode (zie http://www.verenigingFAS.nl).

Tips om door de eerste moeilijke periode in een scheiding heen te komen krijg je in mijn webinar, gratis op te vragen via https://www.slimmerscheiden.nl/webinar.

Het is belangrijk om je scheiding zorgvuldig voor te bereiden. Zo weet je wat je te wachten staat en heb je er al over nagedacht wat jij zelf graag zou willen. Bij de mediator kunnen jullie dan nog de openstaande discussiepunten samen bespreken. Zo verloopt de mediation efficienter, sneller en veel goedkoper en kunnen ook jullie op een goede manier scheiden om daarna samen verder te gaan als ouders van jullie kinderen. De online workshop SlimmerScheiden loodst je in 6 handige modules door de gevolgen van je scheiding heen. Elke module biedt een juridisch kader, veel praktische tips uit 25 jaar praktijkervaring en ten slotte onmisbare excelsheets in Zelf aan de slag. Ook SlimmerScheiden? Zie voor meer informatie http://www.slimmerscheiden.nl.

Marieke Zon